Regulament

REGULAMENT  Concurs “TRASNITII 1000”

 

Art. 1 Definitii

Organizatorinseamna S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L., cu sediul in mun. Bucuresti, sector 2, Bdul Dimitrie Pompei nr. 9 – 9A, cladirea 20, etaj 8, telefon: + 4021 – 589.5000, fax: + 4021 – 204.84.89, numar de inregistrare la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/20632/1992, cod  de inregistrare fiscala: (RO) 4747298, capital social: 5.000.000 lei, care, pe de o parte, concepe si stabileste regulile de desfasurare ale Concursului, iar, pe de alta parte, in calitate de titular de licenta audiovizuala, difuzeaza Serialul si promoveaza Concursul pe postul de televiziune „Prima TV”.

Serialul” inseamna serialul de televiziune „Trasnitii”, radiodifuzat de Organizator in fiecare zi de luni pana joi, pentru prima oara intre orele 22:15 – 23:15 si in reluare intre orele 17:00 – 18:00. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica programul de radiodifuzare a Emisiunii.

Concurs” inseamna acel element de divertisment realizat de Organizator pe site-ul www.trasnitii.ro in legatura cu Serialul, prin care Participantilor li se da posibilitatea sa participe la Concurs si sa castige Premiile puse in joc.

“Zi de concurs” este perioada cuprinsa intre momentul in care in timpul fiecarui episod al Serialului este afisat insertul grafic continand cuvantul cheie zilnic si momentul din ziua urmatoare (sau prin exceptie, ziua de luni a saptamanii urmatoare, pentru episodul Serialului difuzat in fiecare joi) cand este desemnat, sunat si validat Participantul Posibil Castigator al Concursului din ziua respectiva.

Regulament” inseamna toate si oricare dintre regulile Concursului, in vigoare in orice moment pe parcursul desfasurarii acestuia.

Participant” inseamna persoana care se inscrie in concurs in nume propriu, respectiv persoana avand varsta implinita de 14 ani (detinatoare a unui act de identitate emis conform legislatiei in vigoare) si care acceseaza site-ul www.trasnitii.ro, care indeplineste sarcinile de concurs si care: a) nu este salariat al Organizatorului; b) nu este salariat  al grupului de societati comerciale cu care Organizatorul colaboreaza cu privire la realizarea Serialului si/sau a Concursului; c) nu este colaborator, persoana fizica, al Organizatorului la realizarea Serialului si/sau a Concursului; d) nu este colaborator, persoana fizica al unui partener persoana juridica al Organizatorului, dar numai daca persoana fizica este implicata in realizarea Serialului si/sau a Concursului; e) rudele sau afinii persoanelor fizice aici mentionate  pana la gradul I, in linie directa si gradul II, in linie colaterala.

Participant la prezentul Concurs poate fi si persoana cu varsta mai mica de 14 ani, sub conditia ca aceasta sa fie inscrisa in Concurs de catre un reprezentant legal, in sensul legislatiei in vigoare (ex.: parinte, tuturore, curator, dupa caz). Reprezentantul legal va inscrie Participantul avand sub 14 ani precizand, deopotriva, datele sale si datele minorului, asa cum sunt solicitate acestea pentru Concurs, in baza prezentului Regulament. In cazul Participantului minor sub 14 ani, inscris in Concurs in mod indirect, prin reprezentant legal, actul de identitate (ex. carte de identitate, buletin, dupa caz) va fi inlocuit cu certificatul de nastere. Ramane la latitudinea reprezentantului legal daca minorul cu varsta sub 14 ani are capacitatea de a raspunde personal la intrebarile din Concursul, ori prefera sa raspunda in numele minorului, optand astfel pentru castigarea unui premiu in numele si interesul minorului. Participarea la Concurs a reprezentantului legal este permisa, deopotriva, in nume propriu si in numele minorului pe care reprezentantul legal doreste si intelege sa-l reprezinte, conform regulilor din prezentul Regulament.

Desemnare Castigatori” inseamna modalitatea de desemnare a Castigatorilor Premiilor mentionate la Art. 7 din Regulament.

„Dreptul la propria imagine” inseamna dreptul irevocabil si neconditionat recunoscut de Participantului (fie acesta inscris direct sau indirect in Concurs) in favoarea S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. pentru utilizarea propriei imagini si/sau a vocii provenind din orice fel de opere (ex.fotografii, inregistrari video). Consimtamantul Participantului se prezuma a fi exprimat de acesta, in mod unilateral, implicit si neechivoc, prin simpla sa inscriere in Concurs. Pentru evitarea oricaror dubii, Organizatorul precizeaza ca portretul Participantului din fotografia transmisa in conditiile Art. 5 de mai jos, ori din materiale video ce pot fi realizate de Organizator, ori cedate acestuia de catre Participant, pe orice cale, va putea fi utilizat de Organizator stricto sensu in scopurile speciale ale Concursului aici detaliate, cat si lato sensu, in orice alte scopuri legitime ale Organizatorului (crearea unor spoturi audio-video ce pot fi radiodifuzate pe postul de televiziune „Prima TV”, cum ar fi dar fara a se limita la Videoclipul Aniversar; afisarea portretului participantului in orice sectiune a site-ului www.primatv.ro, altele similare). Pe cale de consecinta, oricand, fara plata vreunei remuneratii si fara acordul prealabil al Participantului, S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. va putea (in mod direct sau prin tertii sai autorizati), in vederea indeplinirii scopurilor sale legitime determinate de activitatea curenta si sub conditia esentiala de a NU aduce atingere drepturilor morale ale Participantului, sa reproduca, ori sa permita reproducerea vocii si/sau portretului (imaginii) Participantului, in orice modalitate si in orice medii de expunere detinute de S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L., ori de partenerii sai contractuali (ex.: platforme de TV/radio, website-uri, reclame in presa scrisa, etc.). Consimtamantul Participantului aici precizat se considera a fi luat din partea Participantului, in mod implicit, pe baza inscrierii sale in Concurs,  fiind respectate dispozitiile art. 73, 74 si 79 din Codul civil, completate cu dispozitiile Cap. XI din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe (cu modificarile si completarile ulterioare), dupa caz.

„Videoclip Prima TV” inseamna orice inregistrari audio-video (ori fragmente disparate ale acestor inregistrari, adaptate audiovizual sau nu) realizate de Organizator sau de catre tertii sai autorizati in care Participantul ar putea sa apara singur, impreuna cu alti Participanti din cadrul Concursului sau din cadrul altor concursuri organizate de S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L., ori impreuna cu vedete si/sau personaje ale emisiunilor promovate pe postul de televiziune “Prima TV”, ori in alte medii de expunere (comunicare publica) la care Organizatorul are acces cu respectarea legislatiei in vigoare. Prin inscrierea in Concurs, Participantul isi exprima acordul implicit de a participa, neconditionat de vreo plata si/sau alte contraprestatii din partea Organizatorului, la realizarea Videoclipurilor Prima TV. Pentru evitarea oricaror dubii, se precizeaza ca, in categoria “Videclipurilor Prima TV”, intra si “Videoclipul Aniversar”.

“Videoclip aniversar” inseamna orice inregistrare audio-video (inclusiv, fragmente disparate ale acestei inregistrari, adaptate audiovizual sau nu) pe care Organizatorul o va realiza, in mod direct sau prin tertii sai autorizati, in scopul promovarii Concursului si/sau  Serialului (emisiunii de divertisment) “Trasnitii”. Prin inscrierea in Concurs, Participantul isi exprima acordul implicit de a participa, neconditionat de vreo plata si/sau alte contraprestatii din partea Organizatorului, la realizarea Videoclipului aniversar.

Personaj/Rol in Videoclipul aniversar „Trasnitii 1000”insemna premiul Concursului, conform definitiei date acestuia la Art. 7 din prezentul Regulament.

Premiile –  cele 27 (douazecisisapte) de premii descrise la Art. 7 din prezentul Regulament.

 

Art. 2. Publicarea Regulamentului

Acest regulament oficial este intocmit de Organizator si va fi adus la cunostinta publicului, conform legislatiei aplicabile din Romania, fiind disponibil, gratuit, incepand cu data de 28 martie 2012 pe site-urile www.primatv.ro, si www.trasnitii.ro si la  sediul Organizatorului mai sus mentionat.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica modul de derulare a Concursului, dreptul de a intrerupe oricand desfasurarea Concursului, precum si dreptul de a modifica si/sau de a schimba si/sau de a completa prezentul Regulament oficial, fara ca participantii sa aiba dreptul la despagubiri. Cu exceptia cazurilor in care in Regulament se prevede altfel, toate si oricare dintre modificarile Regulamentului vor intra in vigoare la primul  moment produs din urmatoarele 2(doua):

a) la publicarea pe site a Regulamentului modificat;

b) la prima anuntare pe postul de televiziune „Prima TV” a modificarilor Regulamentului concursului.

Independent de faptul ca Organizatorul prezinta sau nu modificarile Regulamentului pe postul de televiziune Prima TV, Regulamentul modificat va fi postat pe site-urile www.primatv.ro si www.trasnitii.ro  in mod obligatoriu.

 

Art. 3. Durata Concursului

Concursul se desfasoara in perioada 29 martie 2012 -  17 mai 2012.

 

Art. 4. Teritoriul de desfasurare a Concursului

Concursul este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei. Premiile Concursului se acorda numai pe teritoriul Romaniei.

 

Art. 5. Participarea la Concurs

Concursul se va desfasura online gratuit, inscrierea facandu-se in prealabil, prin accesarea site-ului www.trasnitii.ro (subsectiune a site-ului www.primatv.ro) unde participantii trebuie sa-si inregistreze datele de inscriere (numarul de telefon mobil/fix, adresa de e-mail, numele complet, adresa completa de domiciliu, stabilita conform actului de identitate si adresa unde locuieste efectiv, daca aceasta din urma nu coincide cu adresa de domiciliu) alaturi de o (una) fotografie recenta, in sectiunea speciala dedicata Concursului. Fotografia uploadata de Participant este obligatoriu sa contina portretul sau imaginea Participantului, in ipostaze decente. Nu vor fi luate in calcul si vor fi ulterior sterse fotografii de grup sau poze ale Participantului in care apar si alte persoane, inclusiv actorii sau personajele din Serial. Inscrierea efectuata in acest fel nu va fi considerata valida si nu va fi luata in calcul pentru desemnarea Castigatorilor prezentului Concurs.

 

Participantul inregistrat corect si complet pe site-ul www.trasnitii.ro va primi la data inregistrarii, in mod automat, un numar de inscriere in Concurs, care ii va fi comunicat de Organizator si care va ramane acelasi pana la finalul Concursului. Datele personale comunicate Organizatorului vor fi tratate cu deplina confidentialitate si la ele va avea acces exclusiv Organizatorul.

 

Numarul total al tuturor participantilor inscrisi, in mod corect si complet, in Concurs va fi actualizat zilnic si  incarcat de catre Organizator, pentru fiecare zi a Concursului, in aplicatia www.random.org. Aceasta aplicatie informatica externa va fi utilizata de Organizator exclusiv pentru extragerea aleatorie a numerelor potential castigatoare, conform regulilor detaliate in prezentul Regulament, insa fara a se proceda la vreun transfer de date personale catre proprietarul site-ului www.random.org.

 

In timpul radiodifuzarii fiecarui episod al Serialului, pentru prima oara, pe postul de televiziune Prima TV, pe ecranul televizorului va aparea o insertie grafica continand un cuvant cheie pe care publicul telespectator trebuie sa-l retina/memoreze.

Participantii care, cu respectarea prezentului Regulament, s-au inscris in Concurs, respectand toate conditiile necesare si suficiente detaliate in sectiunile anterioare si/sau in sectiunile urmatoare, vor participa la procesul de Desemnare a posibililor castigatori ai Premiilor, descris la art. 6 de mai jos.

In privinta persoanei/persoanelor desemnate castigator/castigatori ai concursului, Organizatorul informeaza pe toti participantii ca –  la datele cu caracter personal mentionate anterior – se pot adauga si datele specifice din actul de identitate, asa cum se precizeaza expres la Art. 8 de mai jos. Toate datele cu caracter personal comunicate Organizatorului, in conformitate cu prezentul Regulament, vor fi tratate cu deplina confidentialitate.

Numarul de inscrieri la Concurs/ participarilor/ sarcinilor zilnice efectuate de catre Participantii la Concurs (inclusiv de catre Castigatorii unor zile/ etape anterioare) in cadrul uneia sau mai multor zile/ etape de Concurs este nelimitat.

 

Art. 6. Desemnarea Castigatorilor.

Participantii care, cu respectarea Regulamentului, s-au inscris la Concurs, respectand si toate celelalte prevederi ale Regulamentului vor participa la Extragerea pentru desemnarea castigatorilor Premiilor Concursului.

De asemenea, pentru evitarea oricarui dubiu, mai multe formulare de Concurs/ inscrieri/ sarcini zilnice efectuate din partea aceluiasi Participant la concurs vor fi luate in considerare 1 (o/ una) singura data in cadrul Extragerilor pentru desemnarea Castigatorilor Concursului, fiecare participant primind un singur numar de inscriere in Concurs.

DESEMNAREA SI VALIDAREA CASTIGATORILOR PREMIILOR DIN CADRUL CONCURSULUI SE EFECTUEAZA DUPA CUM URMEAZA:

Pe baza tuturor numerelor inscrise in Concurs se va desemna zilnic un numar posibil castigator, in urma extragerii realizate cu ajutorul aplicatiei informatice de pe site-ul www.random.org.  Un Operator al Organizatorului va apela telefonic Participantul caruia ii corespunde numarul respectiv, intrebandu-l daca stie si poate sa comunice, corect si complet, cuvantul cheie afisat pe ecran in episodul Serialului aferent respectivei Zile/Editii de concurs.

Daca Participantul apelat telefonic va comunica Operatorului Organizatorului cuvantul cheie afisat in timpul difuzarii episodului Serialului la care operatorul face referire, atunci participantul va putea fi validat si desemnat drept Castigator al concursului din Ziua/Editia respectiva.

Participantul al carui numarul posibil castigator a fost determinat aleatoriu prin aplicatia informatica furnizata de site-ul www.random.org va fi sunat de Operatorul Organizatorului si validat drept castigator, daca raspunsul sau se va dovedi a fi cel corect, cel mai tarziu in ziua urmatoare extragerii numarului sau. In toate situatiile in care raspunsul telefonic dat de participant este cel corect, numele si orasul sau de provenienta vor fi anuntate, in direct, in episodul Serialului din ziua respectiva, cat si pe site-ul www.trasnitii.ro. De exemplu, pentru episodul Serialului din ziua de luni, un prim participant al carui numar a fost determinat aleatoriu prin www.random.org ca fiind posibil castigator va fi sunat de Operatorul Organizatorului in ziua imediat urmatoare (ziua de marti). Daca raspunsul Participantului este cel corect, Participantul va fi validat drept Castigator in respectiva zi de marti, fiind anuntat, ca atare, in timpul episodului Serialului din ziua respectiva, cat si pe site-ul www.trasnitii.ro.

In situatia in care intervine oricare dintre urmatoarele cazuri:

a)      Posibilul castigator al unuia dintre Premii nu este disponibil in termen de 1 (una) ora de la data selectiei sale prin www.random.org, la numarul de telefon sau datele de contact trecute in formularul de Concurs;

b)      Castigatorul renunta la Premiu. Renuntarea la Premiu se poate face la momentul contactarii sale de catre Operatorul Organizatorului, ori in maximum 1(una) ora dupa ce a fost contactat;

c)      Posibilul Castigator apelat telefonic de Operatorul Organizatorului raspunde gresit la intrebare sau refuza sa raspunda;

d)      Posibilul Castigator apelat telefonic de Operatorul Organizatorului a mai fost validat Castigator in cadrul aceluiasi Concurs, sau numarul desemnat in urma Extragerii corespunde unui Participant (identificat prin datele personale trecute in formularul de Concurs) care a mai fost validat Castigator in cadrul aceluiasi Concurs;

e)      Posibilul Castigator este descalificat ca urmare a nerespectarii unei sau mai multor reguli prezentate in Regulament

se va proceda la contactarea unui alt posibil Castigator. Astfel, Operatorul Organizatorului va apela telefonic pe urmatorul Participant al carui numar este desemnat aletoriu prin aplicatia www.random.org.  In cazul in care oricare dintre situatiile mentionate la art. 6, lit. a)-e) se repeta, se va proceda identic celor mentionate in prezentul art. 6. Daca toti posibilii castigatori desemnati aleatoriu prin www.random.org pentru respectiva Zi/Editie de concurs nu pot fi contactati, raspund gresit la intrebarea operatorului, sunt descalificati din Concurs ca urmare a incalcarii regulilor prezentului Regulament, ori renunta la premiu, editia respectiva a Concursului va fi declarata fara castigator.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a evita fraudarea Concursului.

 

Art. 7. Premiile si Modalitatea de acordare

Organizatorul va acorda 27 (douazecisisapte) Premii, mai exact 27 (douazecisisapte) de roluri in Videoclipul aniversar „Trasnitii 1000” care va fi filmat,  creat si difuzat de catre Organizator cu ocazia difuzarii celui de-al 1000-lea episod al Serialului Trasnitii , cate 1(unul) rol (posibilitate de a aparea si participa in videoclip) pentru fiecare Castigator al concursului, desemnat pentru fiecare Zi de concurs.

Premiile se asigura de catre Organizator prin realizarea filmarilor necesare executarii Videoclipului Aniversar, in termen de 60 (saizeci) de zile calendaristice de la momentul castigarii premiului sau a desemnarii Castigatorului. Filmarile se vor executa la o data, ora si pe baza unor coordonate clare si precise care vor fi stabilite si comunicate Castigatorilor de catre Organizator in timp util. Prin citirea prezentului Regulament, Participantii au inteles si si-au exprimat acordul pentru orice tip de filmare si, implicit, pentru realizarea operei audiovizuale de tip videoclip si/sau alte opere specifice (ex.: fotografii), cat si pentru modificarea acestor opere initiale de catre Organizator (ori de catre tertii sai autorizati), in scopul obtinerii unor opere derivate. Organizatorul este singura persoana care poate sa decida cand si in ce modalitate se va proceda la comunicarea publica a operelor astfel rezultate, in oricare dintre modalitatile permise de legea in vigoare, dar fara ca acesta sa fie obligat sa le dea publicitatii in toate modalitatile ce ii sunt permise conform legii in vigoare.

Daca numarul de telefon si/sau adresa personala de e-mail  nu au fost inregistrate corect in Concurs, cat si in situatiile in care Castigatorul nu comunica Organizatorului, prin telefon si/ sau printr-un e-mail de confirmare/nu raspunde la numarul de telefon inregistrat in concurs/ nu se prezinta la locul si ora ce au fost stabilite de Organizator in scopul participarii la filmarile/aparitiei in cadrul videoclipului, Organizatorul nu va putea fi tinut raspunzator pentru neindeplinirea obligatiei de acordare/asigurare a Premiului catre Castigator.

Premiile acordate in temeiul prezentului Regulament de Concurs nu sunt evaluabile in bani. Insa, in orice situatie in care o prevedere legala ar putea obliga la o astfel de evaluare, Organizatorul declara ca nu este si nu va fi tinut raspunzator de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite in baza prezentului Regulament. Totdata, nu este posibila inlocuirea Premiilor castigate cu contravaloarea acestora in bani si/sau cu alte beneficii, in nicio situatie.

Organizatorul poate decide ca, in scopul mediatizarii premiilor acordate in baza prezentului Regulament sa se organizeze un eveniment public. Participarea la Concurs presupune acordul Participantilor castigatori (dupa caz, in nume propriu si/sau in numele minorului sub 14 ani pe care il reprezinta in Concurs), referitor la faptul ca numele si prenumele si localitatea in care domiciliaza pot fi facute publice si folosite in materiale foto, audio si video de catre Organizator, conform intelegerii la care consimt in baza prezentului Regulament,  fara niciun fel de plata sau alte obligatii suplimentare din partea Organizatorului si/sau ale oricarui subcontractant al acestora. Prin acceptarea premiului, Participantii castigatori isi dau acordul explicit cu privire la cele aici mentionate. Premiile vor fi acordate(asigurate) castigatorilor cu conditia ca acestia sa nu fie descalificati ca urmare a nerespectarii Regulamentului si cu conditia ca acestia sa depuna la Organizator, daca este cazul, impozitul cu retinere la sursa pentru veniturile provenite din premii, reglementat de Legea 571/2003 privind Codul fiscal, daca va fi cazul.

Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu Premiile sau participarea la Concurs cad in sarcina exclusiva a Castigatorilor.

 

Art. 8. Protectia datelor personale 

Organizatorul va face publice numele si prenumele castigatorilor pe postul Prima TV, in cadrul Serialului si pe site-ul www.trasnitii.ro.

Organizatorul este inscris cu nr. 9477 in registrul de evidenta a datelor cu caracter personal al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Prin participarea la acest Concurs, fiecare persoana (denumita in continuare „Participantul”), isi da acordul, in mod expres si neechivoc, cu privire la:

  • colectarea si folosirea de catre Organizator a datelor cu caracter personal mentionate la Art. 5 de mai sus in vederea participarii la Concurs si acordarii Premiilor. Castigatorii Concursului vor mai comunica Organizatorului, pe langa datele de la Art. 5 de mai sus, in eventualitatea in care este nevoie, si urmatoarele date: seria si numarul de buletinului sau a cartii de identitate (ori a datelor echivalente din certificatul de nastere, in cazul Participantilor avand varsta sub 14 ani, inscrisi in Concurs, in mod indirect, printr-un reprezentant legal), data emiterii acestui document, emitentul documentului si codul numeric personal. Aceste date cu caracter personal vor fi folosite in vederea acordarii Premiilor.
  • stocarea datelor prevazute la Art. 5, cat si folosirea lor in alte scopuri decat cele ce au fost anterior mentionate, respectiv: reclama, marketing si publicitate.

Organizatorul se obliga, de asemenea, sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia datelor personale colectate pe durata Concursului. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea cu privire la datele personale ale participantilor si sa le utilizeze  numai in scopurile stabilite prin Regulament  si sa le transmita catre terti exclusiv sub obligatie de confidentialitate.

Organizatorul aduce la cunostinta participantilor ca  au dreptul  sa refuze in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele pe le-au furnizat in legatura cu participarea la Concurs sa fie prelucrate in scop de marketing direct de catre Organizator sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. In toate celelalte cazuri, Inscrisii au dreptul sa se opuna prelucarii datelor cu caracter personal in orice moment, din motive intemeiate si legate de situatia personala.

Prin urmare, participantii au –  in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (cu modificarile si completarile ulterioare) –  urmatoarele drepturi principale: dreptul de informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17), precum si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

Organizatorul aduce la cunostinta participantilor ca, pentru exercitarea drepturilor mai sus mentionate, se pot adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, transmisa la sediul Organizatorului in atentia Dnei Munteanu Daniela-Corina, avand urmatoarele date de contact : Bd. Dimitrie Pompei nr. 9-9A, cladirea 20, et. 8, sector 2, Bucuresti, fax: 021-204.8489; telefon: 021-589.5000.

 

Art. 9. Capacitatea de exercitiu

In cazul in care unul sau mai multi castigatori ai Premiilor este/ sunt persoane fara capacitate sau cu capacitate de exercitiu restransa, acesta/ acestia este/ sunt indreptatita/-i sa intre in posesia Premiului cu asistarea reprezentantilor legali (inclusiv, in cazul minorilor avand varsta sub 14 ani, ce au fost inscrisi in Concurs, in mod indirect, printr-un reprezentant legal), acestia din urma avand obligatia de a semna o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea Premiului, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de Premiu.

 

Art. 10. Responsabilitate 

Organizatorul nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor sau ale institutiilor asupra Premiilor.

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la imposibilitatea Participantilor de a accesa site-urile www.primatv.ro si www.trasnitii.ro.

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate informatii false sau eronate.

Organizatorul nu raspunde pentru eventuale disfunctionalitati in derularea Concursului ca urmare a actiunilor unor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii sau altii asemenea.

 

Art. 11. Litigii

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

 

Art. 12. Diverse

Pentru ducerea la buna indeplinire a obligatiilor Organizatorului, acesta poate subcontracta servicii sau imputernici furnizori pentru derularea unor servicii sau formalitati.

Inscrierea la acest Concurs implica deopotriva, acordul Participantului privind toate regulile si conditiile Concursului, asa cum au fost detaliate acestea in prezentul Regulament, cat si asumarea obligatiei de a le respecta, in mod irevocabil si neconditionat.